Абай туралы шығармалар

Қаз2

Ә82   Әуезов, М. Таңдамалы шығармалар. Алты томдық [Мәтін]. 2 том. (Екінші кітап). Абай / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1955.- 440б.

8С(Каз)

С90   Сүйіншәлиев, Х.Ж.  Абайдың қарасөздері [Мәтін] / Ханғали Жұмашұлы Сүйіншәлиев.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1956.- 152б.

8Қаз

Н86   Нұрқатов, А.  Мұхтар Әуезов [Мәтін]: Монографиялық очерк / Айқын Нұрқатов.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1957.- 182 б.

Қаз2

Ә82   Әуезов, М. Таңдамалы шығармалар. Алты томдық [Мәтін]. 6том. Әңгімелер мен пьесалар / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1957.- 532б.

8С(Қаз)

М86   Мұхамедханов, Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында [Мәтін] / Қайым Мұхамедханов.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1959.- 144б.

83.3(5Қаз)

Ж81   Жұмалиев, К. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі [Мәтін]. 2-том / К. Жұмалиев.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1960.- 364 б.

8С(Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Уақыт және әдебиет [Мәтін] / Мұхтар Әуезов; Құрастырған, редакциялаған, алғы сөз жазған Ы.Т.Дүйсенбаев.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1962.- 428б.

Қаз2

Ү92   Үш ғасыр жырлайды [Мәтін]: Революцияға дейінгі қазақ ақындарының шығармалары.- Алматы: Жазушы, 1965.- 680 б.

8С(Қаз)

Н86   Нұрқатов, А.  Абайдың ақындық дәстүрі [Мәтін]: Монография / Айқын Нұрқатов.- Алматы: Жазушы, 1966.- 348б.

8С(Қаз)

Ә 82  Әуезов, М. Құнанбаев Абай [Мәтін] = Статьи и исследования: Мақалалар мен зерттеулер / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Ғылым, 1967.- 391б.

8С(Қаз)

С94   Сыздықова, Р. Абай шығармаларының тілі [Мәтін]: Лексикасы мен грамматикасы / Рәбиға Сыздықова.- Алматы: Ғылым, 1968.- 334б.

Қаз2

Ә82   Әуезов, М. Шығармалары. 12 томдық [Мәтін]. 4-том. Абай жолы / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1968.- 400 б.

8С(Қаз)

О-58  Омаров, І. Серпін [Мәтін]: Очерктер мен мақалалар / Ілияс Омаров.- Алматы: Жазушы, 1969.- 224 б.

83

Б20    Байтанаев, Ә. Шын шеберлік [Мәтін]: Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романының көркемдік ерекшеліктері / Әбіш Байтанаев.- Алматы: Жазушы, 1969.- 220 б.

8Қаз2

Б78    Бөжеев, М. Абайдың ақындық айналасы [Мәтін]: Зерттеу / Мұратбек Бөжеев.- Алматы: Жазушы, 1971.- 112б.

83.3(5Каз)

Д87   Дүйсенбаев, Ы. Мұхтар Әуезов [Мәтін]: Мақалалар, естеліктер / Ысқақ Дүйсенбаев.- Алматы: Ғылым, 1974.- 220 б.- (Қазақ ССР ғылым академиясы).

8Қаз2

Б94    Біздің Мұхтар [Мәтін]: М.О. Әуезов туралы естеліктер.- Алматы: Жазушы, 1976.- 432б.

8(07)

М86   Әуезова, Л.М. Мұхтар Омарханұлы Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне көмекші құрал / Л.М. Әуезова.- Алматы: Мектеп, 1977.- 272б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 5-том. Абай жолы: Роман-эпопея. Үшінші кітап / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1980.- 424 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 6-том. Абай жолы: Роман-эпопея. Төртінші кітап / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1980.- 460 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 10-том. Пьесалар / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1982.- 432 б.

8Қаз2

М91   Мырзахметов, М.  Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары [Мәтін] / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Ғылым, 1982.- 296б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 11-том. Пьесалар / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1982.- 424 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 12-том. Драмалық шығармалар / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1983.- 344 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 15-том. Мақалалар, зерттеулер / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1984.- 328 б. 4 парағы суретпен көркемделген.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М.  Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 18-том. Зерттеулер, мақалалар / Мұхтар Әуезов; Жауапты шығарушы М. Мырзахметов.- Алматы: Жазушы, 1985.- 448 б.1п. сурет. портр.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 19-том. Зерттеулер, мақалалар / Мұхтар Әуезов; Жауапты шығарушы Л. Әуезова, Т. Әкімов.- Алматы: Жазушы, 1985.- 496 б.1п. сурет. портр.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Жиырма томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 20-том. Монография мен мақалалар / Мұхтар Әуезов; Жауапты шығарушы Л. Әуезова, З. Серікқалиев.- Алматы: Жазушы, 1985.- 496 б.2 п. сурет. портр.

82

Б48    Бес ғасыр жырлайды: 3 томдық [Мәтін]. 3 том. Х V-ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары / Құрастырған: М. Мағауин, М.Байділдаев.- Алматы: Жазушы, 1985.- 352 б.

8Қаз1

М91   Мырзахметов, М. Абай жүрген ізбенен [Мәтін] / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Қазақстан, 1985.- 172б.

83.3(5Қаз)

М86   Мұхтар Әуезов тағылымы [Мәтін]: Әдеби-сын мақалалар: Зерттеулер / Құрастырған Р.Нұрғалиев.- Алматы: Жазушы, 1987.- 432б.

83.3(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Абайтанудан жарияланбаған материалдар [Мәтін] / Мұхтар Әуезов; Құрастырушылар:Л.Әуезова, М.Мырзахметов.- Алматы: Ғылым, 1988.- 368б.

 

83.3(5қаз)

Б38    Бейсенбаев, М.  Абай және оның заманы [Мәтін]: Әдеби-сын мақалалар мен жаңа деректер / Мұздыбай Бейсенбаев.- Алматы: Жазушы, 1988.- 136б.

86.16

Ғ13    Ғабдуллин, Б. Шоқан, Ыбырай, және Абай дін туралы [Мәтін]: Шаманизм: Ислам: Атеизм: Деизм: Антиклерикализм / Бақыт Ғабдуллин.- Алматы: Қазақстан, 1988.- 104б.

84(5Қаз)

 

83.3(5қаз)

Б38    Бейсенбаев, М. Абай және оның заманы [Мәтін]: Әдеби-сын мақалалар мен жаңа деректер / Мұздыбай Бейсенбаев.- Алматы: Жазушы, 1988.- 136б.

 

84(5Каз-Рус)

Б44    Бельгер, Г. Гете и Абай [Текст]: Эссе / Герольд Бельгер.- Алматы: Жалын, 1989.- 104с.

Ә 82  Әуезов, М. Абай жолы [Мәтін]. Екінші кітап: Роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1989.- 616 бет, суретті.

83.3(5Қаз)

Ә14   Әбдіғазиев, Б. Асыл арна (Абай дәстүрі және Шәкәрім) [Мәтін]: Көмекші оқу құралы / Балтабай Әбдіғазиев.- Алматы: Қазақ университеті, 1992.- 128 б.

83.3(5Қаз)

М91   Мырзахметов, М. Абайдың адамгершілік мұраттары [Мәтін]: Ұлы ақынның 150 жылдығына / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Рауан, 1993.- 280б.- (Ақын кітапханасы негізінде).

83.3(5Қаз)

Ө44   Өмірәлиев, Қ.  Абай афоризмі [Мәтін] / Құлмат Өмірәлиев.- Алматы: Қазақстан, 1993.- 128б.                            .

83.3(5Қаз)

О-65  Оразалинов, С.Ш.  Абай елі [Мәтін]: Альбом-шежіре / Сұлтан Шәріпұлы Оразалинов; Орыс, ағылшын тілдеріне аударылған.- Алматы: Өнер, 1994.- 276 бет+16 жапсырма бет.

83.3(5Қаз)

О-65  Оразалин, К.  Абай ауылына саяхат [Мәтін]: Деректі әңгімелер / Камен Оразалин.- Алматы: Жалын, 1994.- 228б.

 

83.3(5Қаз)

Ы88   Ысмағұлов, Ж. Абай: ақындық тағылымы [Мәтін]: Өмір шындығы-ақын көзімен / Жұмағали Ысмағұлов.- Алматы: Ғылым, 1994.- 280б.

 

М91   Мырзахметов, М. Абайтану тарихы [Мәтін] / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Ана тiлi, 1994.- 192б.- (Абай тағылымы).

 

83.3(5Қаз)

М91   Мырзахметов, М. Абай және шығыс [Мәтін] / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Қазақстан, 1994.-    208 бет.

 

Көрікті ойдан — көркем сөз [Мәтін]: Зерттеулер мен мақалалар / М. Базарбаев.- Алматы: Рауан, 1994.-213 бет.

83.3(5Қаз)

Д64   Досжан, Д. Абай айнасы [Мәтін]: Ғұмырнамалық зерттеу-эссе / Дүкенбай Досжан.- Алматы: Қазақстан, 1994.- 368б.

85.92(5Қаз)

Ж89   Жүрегім нені сезесің [Мәтін]: Абай өлеңдеріне жазылған романстар / Құрастырған: Дәулетқұл Мүсіров.- Алматы: Өнер, 1994.- 126 б.

84(5Қаз)

М86   Мұхамедханұлы, Қ. Абайдың ақын шәкірттері [Мәтін]. 3-кітап / Қайым Мұхамедханұлы.- Алматы: РГЖИ «Дәуір», 1995.- 320 б.

84(5Қаз)

О-65  Оразалин, К.  Абайдан соң [Мәтін]. 4-кітап: Роман / Кәмен Оразалин.- Алматы: Ана тiлi, 1995.- 584 бет.

67.3

Ө25   Өзбекұлы, С.  Абай және адам құқы [Мәтін] / Сәкен Өзбекұлы.- Алматы: Жеті жарғы, 1995.- 112 б.

 

83.3(5Қаз)

А94   Ахметов, З.А. Абайдың ақындық әлемі [Мәтін] / З.А. Ахметов.- Алматы: Ана тiлi, 1995.- 272 б.

83.3(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Абай Құнанбаев [Мәтін]: Монографиялық зерттеулер. Мақалалар / Мұхтар Әуезов; Құрастырған Н.Ақбаев.- Алматы: Санат, 1995.- 320б.

 

83.3(5Қаз)

Ж33   Жасымда ғылым бар деп ескермедім [Мәтін]: Абай шығармаларын оқыту мәселелері / Құрастырған Н.Керімбаев, Ғ.Жандыбаев.- Алматы: Рауан, 1995.- 144б.

 

83.3(5Қаз)

М91   Мырзахметов, М.

Әуезов және Абай [Мәтін] / Мекемтас Мырзахметов.- Алматы: Қазақстан, 1996.- 272б.

 

83.3(5Қаз)Әуезов, М. Таңдамалы [Мәтін]: Қазақ және орыс тілдеріндегі ғылыми еңбектер: монография, зерттеулер, мақалалар, сөздер, баяндамалар, хаттар / Мұхтар Әуезов; Бас ред. Ә. Нысанбаев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1997.-

512 б.

 

63.3(5Қаз)63

Б17    Байжан-Ата, С. Өткеннен — мұрағат, өркенге — ұлағат [Мәтін]: Зерттеулер: Толғаулар: Эсселер / Сапар Байжан-Ата.- Алматы: Қазақстан, 1998.- 480б.

84(5Қаз)

Т53    Тоқтаров, Р.  Абайдың жұмбағы [Мәтін]: Роман-хамса / Рамазан Тоқтаров.- Алматы: «Әл-Фараби», 1999.- 752 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Абай жолы [Мәтін]. Бірінші кітап. Роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2002.- 376 б.

Е86    Есім, Ғ. Абай туралы философиялық трактат [Мәтін] / Ғарифолла Есім.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 83 бет.

 

63.3(5Қаз)

М14   Майтанов, Б. Абай [Мәтін]: Тарих, тұлға, уақыт / Б Майтанов.- Алматы: Аруна Ltd, 2004.- 92 б.- (Шығыстың ұлылары).

83.3(5Қаз)

С94   Сыздық, Р.  Абайдың сөз өрнегі [Мәтін] / Р. Сыздық.- Алматы: Арыс, 2004.- 208 б.

81.2Каз я7

С94   Сыздықова, Р.  Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі [Мәтін] / Рәбиға Сыздықова.- Алматы: Арыс, 2004.- 616 б.

84(5Қаз)

О-65  Оразалин, К.  Абайдан соңғы арыстар [Мәтін]. 3-кітап: Роман / Кәмен Оразалин.- Астана: Елорда, 2005.- 584 б.

 

83.3(5Қаз)

О 58  Омаров, Д.Қ.  Абайдың рухани мұрасы немесе данышпан берген салауатты өмір тағлымы [Мәтін] / Досым Қайырбекұлы Омаров.- Алматы: Ел-шежіре, 2007.- 264 бет.

85.335(5Қаз)

Ж 80  Жұбанов, А. Абай. 4 перделі опера. 2-томдық [Мәтін]. 1-том. Абай.1, 2-перде: Партитура / Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди; Либреттосы М.Әуезовтікі.- Алматы: Таймас, 2007.- 248 бет.

83.3(5Қаз)

Н 36  Негимов, С.  Әдебиет әлемі [Мәтін] / Серік Негимов.- Алматы: Ана тiлi, 2008.- 256 бет.

 

84(5Қаз)

М 36  Мәмет, С. Абай бол, қазақ [Мәтін]: Сыр-сұхбат және публицистикалық ой-толғамдар / Сүлеймен Мәмет.- Алматы: Қайнар, 2008.- 232 бет.

 

Абайдың рухы [Мәтін]: Ғұмырнамалық ойтолғау / Дүкенбай Досжан.- Астана: Фолиант, 2008.- 432б.

84(5Қаз)

Д64   Досжан, Д. Абайдың рухы [Мәтін]: Ғұмырнамалық ойтолғау / Дүкенбай Досжан.- Астана: Фолиант, 2008.- 432б.

83.3(5Қаз)

Ж82   Жұртбай, Т. «Күйесің, жүрек…сүйесің…»: (Абай:»Жан бостандығы» немесе рухани тәуелсіздік) [Мәтін]. 4-том / Тұрсын Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 464 б.- (Ауыл кітапханасы).

 

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Абай жолы [Мәтін]. Үшінші кітап. Роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 384 б.- (Қазақтың 100 романы).

83.3(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 42-том. Мақалалар, зерттеулер, лекциялар, пьеса / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жібек Жолы, 2009.- 296 б

83.3(5Қаз)

Е65    Ердембеков, Б.А. Абайтану [Мәтін]: Оқу құралы / Бауыржан Амангелдіұлы Ердембеков.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.- (Жоғары білім).

83.3(5Каз)

Е80    Есим, Г. Хаким Абай [Текст] / Гарифолла Есим.- Астана: Фолиант, 2012.- 384 с.

84(5Қаз)

Ж21   Жақып, Б. Абайдың Қасқабұлағы [Мәтін]: Өлеңдер / Бауыржан Жақып.- Алматы: Жазушы, 2012.- 216 б.- (Жаңа заман әдебиеті. Поэзия).

83.3(5Қаз)

Е65    Ердембеков, Б.А. Абайтану [Мәтін]: Оқу құралы / Бауыржан Амангелдіұлы Ердембеков.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.- (Жоғары білім).

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 18-том. Мақалалар, зерттеулер, очерктер, пьесалар 1935-1942 / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Дәуір, Жібек жолы, 2014.- 400 б.

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 19-том. Мақалалар, очерк, сценарийлер, либреттолар 1942-1945 / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Дәуір, Жібек жолы, 2014.- 400 б.

 

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 22-том. 1-кітап. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2014.- 424б.

84(5Қаз)

 

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 23-том. 2-кітап. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2014.- 480б.

84(5Қаз)

 

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 24-том. 3-кітап. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2014.- 496б.

 

84(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 25-том. 4-кітап. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2014.- 544б.

83.3(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 43-том. Мақалалар, зерттеулер 1923-1955 / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Дәуір, Жібек жолы, 2014.- 328 б.

83.3(5Қаз)

Ә82   Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы [Мәтін]. 44-том. Баяндамалар, пікірлер, сөздер, лекциялар, зерттеу 1950-1960 / Мұхтар Әуезов.- Алматы: Дәуір, Жібек жолы, 2014.- 320 б.

 

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s